ABF Tingskoven

Abf Tingskoven

ABF Tingskoven blev grundlagt i 1988, med indflytning i 1989/90.

Tingskoven består af 31 andele, som alle er på 95 m2. Derudover råder foreningen over “Grønningen” et fællesareal, som primært bruges til legeplads for børnene.

I foreningen afholdes generalforsamling 1 gang om året, hvor alle andelshavere har ret til at deltage. til generalforsamling, bliver der truffet beslutninger om en række forhold vedrørende Andelsboligforeningen, ligesom der er valg til bestyrelse og udvalg.

Andelsboligforening “Tingskov” er en børnerig forening. Derfor er vejen i forenings område ensrettet. Da børnene leger, løber og cykler,

på vejen, skal kørsel foregå med stor forsigtighed.