Vedligeholdelse

Til forbrugeren
– Vedligeholdelse af vinduer og døre i AluCapFront (pulverlakerede)

Rengøring

Vedligehold af pulverbelagte overflader vil begrænse sig til simpel rengøring.

Rengøring foretages mindst hver 6. måned. Facader beliggende i nærhed af stærkt forurenende kilder,
såsom industriområder og ved kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned.

Rengøring af pulverbelagte komponenter udføres med vand tilsat svage vaskemidler, evt. autoshampoo
med voks.

Rengøring bør foretages med blød børste eller blød svamp med rigeligt rengøringsmiddel.

Sørg for grundig efterskylning med rent vand, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændingsmidler.
Vand aftørres med gummiskraber eller vaskeskind.

Brug af vaskemidler, som indeholder slibemidler eller opløsningsmidler, vil kunne skade belægningen.

Hård børstning eller skrubning vil kunne give skræmmende skader i pulverbelægningen og bør undgås.

Vi anbefaler, at elementerne voksbehandles 1-2 gange årligt. I belastede områder (industri eller kystnære)
3-4 gange årligt. Transparent autovoks kan anvendes.

Vær opmærksom på:

Hvis facadeelementerne er placeret under brede udhæng, og ikke er udsat for normal afskylning med
regnvand, skal de vaskes oftere.

Regnvand fra kobber/zink facadebeklædninger kan give grå skygger i overfladen på elementerne, og
de skal derfor vaskes oftere.

Overfladen Sablè bør kun vaskes med autoshampoo. Ved en voksbehandling kan der forekomme hvide
prikker i overfladen, som er vanskelige at fjerne.